Processen


Från timmer till byggnadsmaterial

Varje dag kommer ungefär tolv timmerbilar till oss på Hållanders. Dessa är lastade med runt 4 500 stockar som dagligen passerar genom vårt sågverk. Av dem blir det sedan ungefär tre långtradare med virke som lämnar sågverket. Förutom virket som produceras, tar vi även hand om flis och bark från stockarna. Det omvandlar vi till fjärrvärme i vår egen anläggning. En del av restprodukterna går även till cellulosaindustrin.

1. Mätning

Allra först bedöms varje stocks längd och tjocklek. Detta görs med hjälp av laser. Mätningen övervakas av en opartisk virkesmätarförening.

2. Barkning

Nästa steg i processen är att avbarka stockarna i en barkningstrumma. Barken som blir över använder vi sedan i vårt fjärrvärmeverk som finns i anslutning till sågverket.

3. Sågning

Sågmaskinen är hjärtat i sågverket. Här fräser vi stockarna till block som sedan klyvs på mitten med hjälp av klingor. Såglinjen är modern med stockrundvridare som gör att vi får bättre sågutbyte.

4. Ströläggning

När virket är sågat ska det torkas. För att göra det lägger vi strö mellan bräderna för att luft ska kunna komma in under torkningen.

5. Torkning

Virket är i genomsnitt i torkanläggningen i tre dygn innan det är helt torrt. Anläggningen värms upp med fjärrvärme från vårt eget fjärrvärmeverk där vi eldar bark och flis som blir över.

6. Justering

När virket är helt torrt ska det justeras. Här bedömer vi kvaliteten på virket och kapar det utifrån kundens önskemål. Detta bedöms genom en Rema/Sawco Scanner som bedömer varje bit och kan även hållfasthetsbedömma varje bit. Och vi är godkända för hållfasthetsklassser upp till C30 utav SP.