Om företaget


Vårt mål: Att utnyttja klentimmer maximalt

Vi sågar klentimmer från gran och tall till virke som främst används inom byggindustrin. Det passar exempelvis bra som reglar, takstolar och paneler (både invändiga och utvändiga). Vårt mål är att alltid få ut bästa möjliga sågutbyte av stocken. Därför investerar vi gärna i ny teknik och jobbar ständigt för att bli ännu bättre. Men för oss är det inte bara viktigt att vara duktiga på själva produktionen. Vi strävar också efter att vara flexibla och lyhörda för marknaden. Det betyder att vi håller vad vi lovar och att vi snabbt kan ändra i produktionen om det behövs.

Traktens skogar förädlas till träpaneler och annat

Timret vi sågar kommer framförallt från lokala skogsägare, men köps ibland in från andra ställen. Hos oss sågas det till virke som sedan säljs vidare till byggbranschen och till hustillverkare. Klentimmer passar utmärkt till att klä hus med, invändig panel, reglar och takstolar. Ofta hamnar det i vår hemtrakt Dalstorp med omnejd. En del av virket exporteras även utomlands.

Omvandlar sågverkets restprodukter till fjärrvärme

Hållanders Energi är vårt dotterbolag som grundades 2005. Här tar vi hand om sågverkets restprodukter som bark och flis och omvandlar dessa till värme. Fjärrvärmeanläggningen ligger i direkt anslutning till sågverket, vilket gör att vi slipper onödiga transporter.

Av den värme vi producerar i fjärrvärmesystemet använder vi ungefär hälften själva, framförallt till torkanläggningen i sågverket. Den andra hälften går ut till kommunen, industrier och enskilda villaägare.

Historia

1948
Bertil Hållander och Gustav Gustavsson börjar såga sparrar vid Bäckhamra.

1955 
Bertil blir ensam ägare och kallar företaget för Hållanders Sågverk.

1968
Efter en tids sjukdom, överlåter Bertil företaget till sin bror Arne Hållander. Arne och Elsa fortsätter att tillverka sparrar som till 80 % exporteras.

1976
En modern mätstation och timmersortering byggs. Detta används än idag. Man gör också en stor ombyggnad av såghuset.

1981
Investering i en klyvsåg och därmed ändras produktionen, till att omfatta inte endast sparrar, utan nu också regler och takstolsvirke.

1983
Nytt justerverk och ny byggnad så att man kan vara inomhus med justering och ströläggning.

1984
Ombyggnad av personalutrymmen och kontor. Inköp av en barkmaskin.

1985
Första virkestorken byggs.

1987
I december tar Olof och Christer Hållander över företaget.

1990
Investering i ett finskt reducerklingsåg, där all sönderdelning  och alla fyra sidor blir klara samtidigt.

1995-1996
Uppförande av ny byggnad och nytt justerverk med 25 sjunkfack. Slip- och underhållsverkstaden får nya lokaler när ”gamla” justerverksbyggnaden byggs om.

1997
Ny ströläggningslinje.

2000
Den femte och sjätte kammartorken byggs. Kontoret flyttas till en ombyggd villa på området och får större lokaler.

2002
Såghuset byggs om och till. Ett nytt finskt såg med stockrundvridare köps in. Sprinklerinstallation.

2003-2004
Utbyggnad av ströläggningslinjen.

2005-2006
Investering i en panncentral och försäljning av fjärrvärme till kommunen. Allt detta händer i det nybildade dotterbolaget Hållanders Energi. Samtidigt bygger sågverket nya E-vagnsmatade kammartorkar och tack vare den nya panncentralen är man nu inte längre beroende av eldningsolja för att driva torkarna.

2007
Ny barkningsutrustning och en paketpress till justerverket. Det köps en tredimensionell mätram till mätstationen.

2008
Nya Barktransporter insatta. Och Hållanders Sågverk AB firar 60 år!!!!!!

2010
Byggdes en ny Timmersortering

2014
Sattes en ny elevator in på justerverket för att öka kapaciteten för framtiden. Samt byggdes en ny utlasningsplan och fler virkesmagasin.

2015
Installerades en stegmatare samt elevator in före paketläggaren i justverket.

2016
Byggdes 10 nya fack i justerverket samt en RS/BoarderScanner ifrån Rema/Sawco sattes in. Detta innebär att allt virke sorteras utav kameror nu.

2017
Installerades ett nytt styrsystem ifrån valutec i torkarna.