Maskiner


Större sågutbyte med moderna maskiner

De senaste åren har vi satsat ungefär 60 miljoner kronor på att förbättra vår anläggning. Under lågkonjunkturen passade vi på att uppgradera oss och investerade stort, vilket gjorde att vi stod väl rustade när sågmarknaden vände och pekade uppåt igen. Exempelvis byggde vi en helt ny såglinje med stockrundvridare år 2002. Tack vare den kunde vi öka produktionen väsentligt, och dessutom öka sågutbytet med ungefär två procent.

Men även om vi idag har en mycket modern anläggning tänker vi inte luta oss tillbaka och nöja oss med det. I stället ser vi oss ständigt om efter möjligheter att få en ännu bättre